#metoo×barrier×body language×body movement×cultural gap×dance×disarm×evolution×feminism×improvisation×justice×laboratory×lèse-majesté×linktag×macrumors×memoir×otherness×pain×Philosophy of Language×prison×rape×safe space×sign language×theatre×therapy×touch×

Found 0 Related Matches

Found 0 Related Matches

เฌอทะเล สุวรรณพานิช 

เฌอทะเลเรียนมาด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ขณะนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยเรื่องคนไร้บ้านอยู่ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เฌอทะเลสนใจศึกษาวรรณกรรมหลังยุคอาณานิยมและการเมืองเรื่องเพศ ช่วงนี้เริ่มหันมาสนใจประวัติศาสตร์การลงโทษ งานอดิเรกของเธอคือการแต่งกลอน

อ่านกลอนของเธอที่ https://www.facebook.com/floweypoems/

 

Chertalay Suwanpanich

Chertalay is an English Language and English Literature graduate. She now works as a research assistant focusing on homelessness at the Social Research Institute, Chulalongkorn University. She has passions for postcolonial literature, gender studies, and lately for history of punishment. Poetry writing is her pastime.

Read her poems at https://www.facebook.com/floweypoems/

 

chertalay@gmail.com

จุฑา สุวรรณมงคล 

จุฑาทำงานอยู่ระหว่างพรมแดนที่ขยับไปมาของศิลปะและการผลิตความรู้ ผลงานของเธอตั้งอยู่บนการบ่งชี้จุดบอดและการขาดหายไปในบริบท งานภาคปฏิบัติของเธอจึงวางอยู่ในฐานะจุดแตะ ต่อรอง (หรือทำลาย ในบางครั้ง) และในฐานะหนทางทะลวงสู่ความคิด เธอผสานภาษาทั้งในฐานะตัวบทและคำพูดที่อยู่ในโหมดหลากหลาย ขณะเดียวกัน เธอยังมองเห็นดินแดนที่ไร้ภาษาอันกว้างใหญ่ที่ทำให้เธอใช้เวลาศึกษาร่างกาย ผลทางความรู้สึก และการรับรู้

จุฑาเป็นผู้ก่อตั้ง และบรรณาธิการหลักของ soi | ซอย หลังจากหลายปีในภาวะดักแด้ soi | ซอย ก็ได้ถือกำเนิดในเดือนกันยายน 2562 ด้วยความช่วยเหลืออย่างสุดตัวของเพื่อนๆ คือ วิธวินท์, วิน, และวิรุฬห์วรรณ

Grrrrrrrrr, Urghhhhhhh, และ meh เป็นสภาพจิตปกติของเธอ

 

Judha Su

Judha has been working with/in shifting boundaries of arts and knowledge productions. Her works are grounded in how she identifies blind spots and absences of the context, so she situates her practice as a point of contact, negotiation (or occasionally, destruction), and entry to a mode of thinking and practices which may not yet be realized. Her work extensively incorporates with language in form of texuality as well as orality, and in diverse rhetorical modes. She also sees a profound terrain of non-language in which urges her to scrutinize bodies, affects, and percepts. 

Judha is a founder and an editor-in-chief at soi | ซอย.  After years of embryonic stage, soi | ซอย was born in September 2019, with very great support from her friends, Vittavin, Win, and Wirunwan 

Grrrrrrr, Urghhhhhh, and meh are her normal state of mind.

 

sjudha@gmail.com

เผ่าภูมิ ชิวารักษว์

ไม่รู้จะอธิบายตัวเองยังไง พอๆ กับที่ google จะ “404 not found”

 

Paopoom Chiwarak 

No idea to identify himself, just like how google would appear “404 not found.”

 

paopoomchiwarak@gmail.com

Romina R Soriano 

Independent dancer from Mexico City, Romina works in different projects of dance, performance, photography, video and independent publishing. She has developed her research around the body with references such as language, error, scar, and origin. Her projects have involved with various groups and companies such as Del Cielo a la Tierra, Colectivo Visual y de Movimiento Espiral (Ecuador), Motos Ninja (Argentina), Movimiento Multiparche, Fly Studio, Area Visual Laboratorio, Abul Abbas Editorial, Zúngale Comix, RRD. 

In 2015, she collaborated with Luciana Matilda for dos.trenzas which plays around the body. The dos.trenzas project has been presented in Latin America, USA and the UK.

 

ro33mina@gmail.com

RRD 

 

RRD is a platform focused on the production and distribution of printed and audiovisual content. The network is supported by two operating devices: a production studio and a magazine kiosk. RRD has been thought of as a means to expand the scope of artistic practice in the public space.

 

copiascopiascopias@gmail.com

วริศ ลิขิตอนุสรณ์

วริศทำงานวิชาการอิสระโดยอาชีพ สนามของเขาหมุนเวียนระหว่างศิลปะ วรรณกรรม งานสังคม และนโยบาย ส่วนคุกเด็ก นักเต้น สังคัง รัฐสวัสดิการ หมา ภาษา ก็ไม่ได้อยู่นอกสนามของเขา คนจากแวดวงหนึ่งมักจะมองว่าวริศมาจากที่อื่นเสมอ ในพื้นที่ของตัวหนังสือ วริศเป็นบรรณาธิการมากกว่านักเขียน เขียนน้อยกว่านักเขียน และเขียนเมื่อจำเป็นต้องเขียน

 

Varis Likitanusorn

Varis professes as an independent scholar. His field revolves around art, literature, social work, and policy. Juvenile detention, dancer, Tinea Cruris, state welfare, dogs, languages are not outside his field. A practitioner in one field often sees him being from the other field. In the textual terrain, varis is an editor more than a writer. He writes less than a writer, and only writes when necessary. 

 

varisli.mail@gmail.com

วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง 

วิรุฬห์วรรณโตที่กรุงเทพฯ และใช้เวลาอยู่หลากหลายที่ตั้งแต่มัธยมปลาย เธอใช้เวลาหนึ่งปีในเมืองเล็ก ๆ ในรัฐไอโอวา หนนึ่งปีที่รัฐคอนเนคติคัทและอีกสี่ปีศึกษาวิชารัฐศาสตร์และเอเชียศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐเมน ความรู้สึกแปลกถิ่นและกระอักกระอ่วนในแต่ละครั้งทีย้ายที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศทำให้เธอสนใจในความเข้าใจ(ผิด) การแปลระหว่างภาษาในหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากภาษาทางวาจาและการเขียน รวมไปถึงการเมืองของการแปล ปัจจุบันวิรุฬห์วรรณอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ดูแลพื้นที่อิสระชื่อ Speedy Grandma และกำลังเรียนรู้ภาษาใหม่อยู่ตลอดเวลา 

 

Wirunwan V. Pitaktong 

Wirunwan grew up in Bangkok, but since high school, she spent a year in a small town in Iowa, a year in Connecticut, and four years in a college in Maine, where she studied Political Science and Asian Studies. Having felt misplaced in each attempt to assimilate, she became interested in (mis)understanding, translation between languages beyond the verbal and the written, as well as its politics. Currently lives in Bangkok, she manages an independent spaced called Speedy Grandma and is constantly learning new languages. 

 

wirunwanp@gmail.com